państwo


państwo
I.
Państwo młodzi zob. młody 8.
II.
Państwo w państwie «o organizacji, instytucji itp. mającej lub uzurpującej sobie całkowitą niezależność od władz nadrzędnych»: (...) w społeczeństwie naszym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest odbierane jako państwo w państwie. TV dys 1995.
Państwo Środka zob. środek 1.
Zbrojne ramię państwa zob. ramię 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • państwo — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. państwowie {{/stl 8}}{{stl 7}} ogół współdziałających ze sobą instytucji, służących zapewnieniu bezpiecznego i harmonijnego współżycia ludzi zamieszkujących na wyznaczonym granicami terytorium; podmiot prawa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • państwo — n III 1. Ms. państwowie; lm D. państw «zorganizowana politycznie społeczność zamieszkująca określone granicami terytorium, mająca niepodległą formę rządów; forma organizacji politycznej tego społeczeństwa» Państwo polskie, bułgarskie. Państwo… …   Słownik języka polskiego

  • państwo młodzi — {{/stl 13}}{{stl 7}} kobieta i mężczyzna w dniu ich ślubu; nowożeńcy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wypić zdrowie państwa młodych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • państwo w państwie — {{/stl 13}}{{stl 7}} o jakimś formalnym lub nieformalnym związku, działającym wewnątrz jakiejś organizacji, w znaczącej części niezależnym, przynoszącym jego członkom korzyści : {{/stl 7}}{{stl 10}}Komitet Centralny był w partii swoistym państwem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • moi [mili, drodzy] państwo — {{/stl 13}}{{stl 7}} używany w sytuacji oficjalnej zwrot adresatywny do grupy osób (niekiedy traktowanych protekcjonalnie) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Moi państwo, cieszę się, że was spotykam. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jak pan [pani] uważa [państwo uważają] — {{/stl 13}}{{stl 8}}ofic., {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co jak uważasz [uważacie]: Jak pan uważa, mogę tego w ogóle nie robić. Gdzie państwa posadzimy: czy tutaj, czy pod oknem. – Jak pan uważa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • totalitarny — ∆ Państwo totalitarne, ustrój totalitarny «państwo, system rządzenia opierające swoją organizację wewnętrzną na totalitaryzmie» …   Słownik języka polskiego

  • Grammaire du polonais — Grammaire polonaise Article principal : Polonais. La gammaire polonaise est l étude de la morphologie et de la syntaxe de la langue polonaise. Sommaire 1 Morphologie du polonais 1.1 Le nom 1.1.1 Genre et nombre …   Wikipédia en Français

  • Grammaire polonaise — Article principal : Polonais. La grammaire polonaise est l étude de la morphologie et de la syntaxe de la langue polonaise. Le polonais partage des caractéristiques avec la plupart des autres langues slaves : déclinaisons (sept… …   Wikipédia en Français

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia